O Fóru Hospodářských novin

Fórum Hospodářských novin je prostor pro tradiční setkávání osobností politické, společenské a ekonomické scény. Politicky nezávislá platforma zaštítěná seriózním nestranným celostátním deníkem vytváří prostor pro diskusi na aktuální hospodářská a společenská témata. Uzavřeného setkání se pravidelně účastní vrcholní manažeři největších českých firem a nadnárodních korporací působících v České republice, členové vlády, významní představitelé opozice, představitelé státních institucí a vybraní zástupci mediální scény.

Připravujeme

Vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovní síly s ohledem na potřeby české ekonomiky

Ve druhém ze série diskusních setkání se budou hosté věnovat tématu vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovní síly s ohledem na potřeby české ekonomiky. Vzdělání je klíčový faktor pro zvyšování produktivity a přidané hodnoty. Digitalizace a automatizace, které ještě urychlila koronavirová pandemie, přitom na kvalifikaci lidí ve výrobě i ve službách klade nové nároky. O tom, jak změnit český vzdělávací systém tak, aby tyto výzvy zvládnul, budou diskutovat ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, člen NERV 2020, ekonom CERGE-EI Štěpán Jurajda a členka představenstva ČEZ, a.s., Michaela Chaloupková.

Rezervovat si místo je možné zde.

Fórum Hospodářských novin - Archiv

Pořádají
_______

logo HN

Logo Economia

Kontakt
_______

Communa s.r.o., Františka Křížka 362/1, 170 00 Praha 7

info@forumhospodarskychnovin.cz