O Fóru Hospodářských novin

Fórum Hospodářských novin je prostor pro tradiční setkávání osobností politické, společenské a ekonomické scény. Politicky nezávislá platforma zaštítěná seriózním nestranným celostátním deníkem vytváří prostor pro diskusi na aktuální hospodářská a společenská témata. Uzavřeného setkání se pravidelně účastní vrcholní manažeři největších českých firem a nadnárodních korporací působících v České republice, členové vlády, významní představitelé opozice, představitelé státních institucí a vybraní zástupci mediální scény.

Připravujeme

Exkluzivní Fórum Hospodářských novin

s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem
na téma:
Soběstačnost české energetiky a změna energetického mixu

Úterý 10. prosince 2019 od 17:30 hodin

Registrace je možná na info@forumhospodarskychnovin.cz

Fórum Hospodářských novin - Archiv

Pořádají
_______

logo HN

Logo Economia

Kontakt
_______

Communa s.r.o., Františka Křížka 362/1, 170 00 Praha 7

info@forumhospodarskychnovin.cz