Exkluzivní Fórum Hospodářských novin

s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem
na téma:
Soběstačnost české energetiky a změna energetického mixu

Úterý 10. prosince 2019 od 17:30 hodin

Registrace je možná na info@forumhospodarskychnovin.cz

Scroll to top