Charles Clover: Moskva a Peking chtějí zvláštní zacházení

Hostem exkluzivního Fóra Hospodářských novin byl dne 1. října 2019 prominentní novinář Financial Times Charles Clover.

Fórum na téma Co čekat od Ruska a Číny se uskutečnilo v pražském hotelu The Grand Mark Prague. Zkušený novinář, který působil jak v Rusku, tak v Číně, seznámil hosty Fóra se svými novinářskými zkušenostmi.

Podle Charlese Clovera nechtějí Rusko ani Čína vyvolat geopolitický konflikt. Snaží se však v posledních letech změnit uspořádání světa s dominancí Spojených států amerických. Clover vidí mezi strategiemi Moskvy a Pekingu od 90. let paralely v rozvoji ekonomiky i v mezinárodně politickém vystupování. „Chtějí stejný vliv jako Spojené státy. Žádají výjimky kvůli své velikosti a – bohužel – Donald Trump je připraven jim je dát,“ řekl Charles Clover.

Novinář Financial Times na druhou stranu upozornil, že je oběma státům přiznat určité úspěchy, včetně pozvolného navyšování životní úrovně, v případě Číny výrazného omezení chudoby. Zmínil však také problémy spojené s velmocenskými choutkami států jako je Rusko, Čína a Spojené státy, u nichž je patrná snaha nebrat ohledy na menší státy. „Já jsem velký, ty jsi velký a ty malé země budou dělat to, co jim řekneme. Což je přesně to, co se stávalo zemím vašeho regionu celé dvacáté století,“ dodal Clover.

 


Partneři setkání

Logo ÚJV

 

Scroll to top